Pháp điển Net - Hiến pháp năm 1946
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Hiến pháp năm 1946 
Cấp hiệu lực
Hiến pháp 
Mavb
không số 
Ngaybanhanh
09/11/1946 
Coquanbanhanh
Quốc hội 
Trichyeu
Hiến pháp năm 1946 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/1946 
Nguoiky
Tôn Đức Thắng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Hiến pháp
không số 31/12/1959 Quốc hội
Hiến pháp năm 1959

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software