Pháp điển Net - Pháp lệnh phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ (1985)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TIỀN NGÂN HÀNG MỚI,

THU ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG CŨ.

 

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

Pháp lệnh này quy định việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ.

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép phát hành các loại tiền Ngân hàng mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu đổi các loại tiền Ngân hàng cũ.

Điều 2

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/09/1985 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software