Pháp điển Net - Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC ngày 29/12/2000 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC ngày 29/12/2000 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
75/2000/QĐ-UB-NC 
Ngaybanhanh
29/12/2000 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2000 
Nguoiky
Vũ Hùng Việt 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software