Pháp điển Net - Quyết định số 21/2002/QĐ-BTS ngày 31/12/2002 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế tiếp bảo vệ bí mật nhà nước cơ quan Bộ Thủy sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 21/2002/QĐ-BTS ngày 31/12/2002 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế tiếp bảo vệ bí mật nhà nước cơ quan Bộ Thủy sản 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
21/2002/QĐ-BTS 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Bộ Thủy sản 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chế tiếp bảo vệ bí mật nhà nước cơ quan Bộ Thủy sản 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2003 
Nguoiky
Tạ Quang Ngọc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2010/TT-BNNPTNT 26/03/2010 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software