Pháp điển Net - Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
247/2005/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
30/12/2005 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2006 
Nguoiky
Nguyễn Hữu Tín 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
33/2010/QĐ-UBND 24/05/2010 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software