Pháp điển Net - Công văn số 208/TB-VPCP ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 208/TB-VPCP ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
208/TB-VPCP 
Ngaybanhanh
29/12/2006 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2006 
Nguoiky
Trần Quốc Toản 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software