Pháp điển Net - Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ nông nghiệp và                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            phát triển nông thôn                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 127/2000/QĐ-BNN-KL

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000

Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy định về cấp dự báo, báo động và
biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng

Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ quyết định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ chỉ thị số 19/TTg ngày 17/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 1856NN/KL-QĐ ngày 01/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng các cấp dự báo cháy rừng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ngoài ra muốn xác định W% vật liệu cháy rừng còn sử dụng phương pháp mục trắc ngoài rừng để dự báo khả năng bắt lửa và lan tràn lửa ở rừng.


Bảng Quy định về quy vùng sản xuất nương rẫy
canh tác trên đất dốc đề phòng cháy lan vào rừng

1. Các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân huyện trong việc thống kê, quản lý, quy vùng tạm thời, xét duyệt và cho phép làm nương rẫy, trên những diện tích đất đai đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định. Trong việc quy vùng nương rẫy, trước khi phải quy hoạch phân vùng vạch rõ ranh giới, có mốc bảng, niêm yết ngoài thực địa, lập bản đồ quy hoạch phân loại đất đai dành cho sản nương rẫy.

2. Trong những vùng được phép làm nương rẫy thì khi làm nương phải phát dọn toàn bộ thực bì, phơi khô và vun thành đống dải rộng 2 - 3m, dải nọ cách dải kia 5 - 6 m, dải sát bìa rừng phải cách xa từ 6-8m, đốt lúc gió nhẹ vào lúc chiều tối hoặc buổi sáng; đốt lần lượt từng dải, thứ tự từ trên sườn đồi xuống chân đồi.

3. Khi đốt phải có người canh gác; cứ 10 - 15m có một người canh gác trên băng. Khi đốt phải báo cáo trưởng thôn, Ban lâm nghiệp xã và tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng của hợp tác xã, tuyệt đối không để lửa cháy lan vào rừng. Đốt xong, kiểm tra toàn bộ lại nương cho đến khi lửa tắt hẳn mới ra về.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa quy vùng sản xuất nương rẫy với giao đất, giao rừng; định canh, định cư, xây dựng kinh tế vườn rừng, trại rừng quản lý bảo vệ rừng,phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng pháp luật, chế độ với hộ gia đình giữ cho rừng an toàn về lửa trong suốt mùa khô hanh.

5. Hàng năm, các đơn vị phải thống kê, báo cáo tình hình sản xuất nương rẫy về cấp trên theo đúng quy định./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/12/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software