Pháp điển Net - Thông tư Liên bộ số 33-TT/LB ngày 25/06/1987 của Liên Bộ Y tế - Tổng công đoàn Việt nam về việc quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ Y TẾ - TỔNG CÔNG ĐOÀN SỐ 33-TT/LB NGÀY 25-6-1987

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP

BẢO HIỂM XÃ HỘI THAY LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,

CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MẮC CÁC BỆNH CẦN CHỮA DÀI NGÀY.

 

Ngày 1 tháng 1 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 133-HĐBT bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ, công nhân viên chức.

Căn cứ điều 3 của Quyết định trên, nay Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam quy định thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với công nhân viên chức mắc bệnh cần chữa dài ngày như sau:

I. Đối tượng thi hành

1. Công nhân viên chức mắc các bệnh sau đây cần phải nghỉ việc để chữa bệnh dài ngày:

1. Bệnh lao các loại.

2. Bệnh tâm thần.

3. Bệnh sang chấn hệ thần kinh, động kinh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1 y bác sỹ được phân công theo dõi bệnh nhân.

- 1 y bác sỹ phụ trách trạm y tế cơ sở...

Sau mỗi đợt sơ kết hoặc tổng kết đợt điều trị, hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú này phải được sao chép đầy đủ vào mẫu C2 và được lưu trữ trong túi hồ sơ quản lý sức khoẻ của công nhân viên chức.

2. Trường hợp công nhân viên chức mắc các bệnh quy định trên đã nghỉ việc hết thời hạn hưởng trợ cấp theo tỷ lệ % lương, hội đồng sức khoẻ cơ sở trực tiếp trao đổi với bệnh viện - Phòng khám bệnh đa khoa hoặc trạm chuyên khoa giải quyết theo hướng sau đây:

- Nếu tình trạng bệnh tật ổn định, sức khoẻ tiến triển tốt, có thể trở lại công tác, sản xuất được thì tiếp tục giải quyết điều trị, điều dưỡng, nhưng tối đa không được vượt quá 12 tháng nữa.

- Sau quá trình điều trị, điều dưỡng, nếu tình trạng bệnh tật không ổn định, sức khoẻ xấu đi mà đã hết thời hạn hưởng trợ cấp thay lương như đã nói ở trên thì giới thiệu ra hội đồng giám định y khoa giải quyết theo chế độ hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành, những điều đã quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/06/1987 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software