Pháp điển Net - Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 02/06/1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

THÔNG TƯ SỐ 15/LĐTBXH-TT NGÀY 2-6-1993

THÔNG TƯ SỐ 15/LĐTBXH-TT NGÀY 2-6-1993
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Thi hành Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và Nghị định số 26/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, sau khi có sự thoả thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 973 TC/CĐTC ngày 27-5-1993; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phụ cấp khu vực nhằm bù đắp cho công nhân, viên chức, công chức làm việc ở những vùng có điều kiện khí hậu xấu; xa xôi; hẻo lánh; đi lại, sinh hoạt khó khăn và nhằm góp phần ổn định lao động những vùng có địa lý tự nhiên không thuận lợi.

II- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phụ cấp khu vực áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương, hưởng trợ cấp hàng tháng có tính chất lương, bao gồm:

- Cán bộ giữ chức vụ bầu cử Nhà nước, Đảng, đoàn thể;

- Công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, kể cả lao động hợp đồng;

- Cán bộ, công nhân viên làm việc trong cơ quan Đảng, đoàn thể;

- Công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp;

- Sỹ quan và những người hưởng lương trong lực lượng vũ trang;

- Những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp hàng tháng thay lương;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Quốc lộ 13:

              Hệ số 0,3:                           Từ km 70 đến biên giới Campuchia

3- Các đài phát sóng:

* Thuộc tỉnh Hà Tây

              Hệ số 0,2:                           Đài VN-1, Đài Chương Mỹ

* Thuộc tỉnh Hà Bắc

              Hệ số 0,2:                           Đài Việt Yên

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/1993 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
29/LĐTBXH-TT 09/12/1993 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp khu vực

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
03/2001/TTLT-BLĐT... 18/01/2001 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software