Pháp điển Net - Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/08/2004 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

            Số 08/2004/TT-BYT

Hà Nội, ngày 23  tháng 8 năm 2004

thông tư

Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

Để thống nhất quản lý việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường; đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khi kinh doanh, Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng (sau đây gọi tắt là thực phẩm chức năng) như sau:

I.khái niệm và tên gọi thực phẩm chức năng

1. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh.

2. Thực phẩm chức năng, tuỳ theo công dụng, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng, còn có các tên gọi khác sau:

a) Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng;

b) Thực phẩm bổ sung;

c) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(o) Số liệu tính trên 01 kg trọng lượng cơ thể thường được dùng nhiều hơn và số liệu này như sau:

Trẻ sinh thiếu tháng: 30mcg/kg/ngày

Trẻ em từ 1-6 tuổi: 6 mcg/kg/ngày

Trẻ từ 01-12 tháng tuổi: 19 mcg/kg/ngày

Trẻ em từ 7-11 tuổi: 4 mcg/kg/ngày

Phụ nữ có thai và cho con bú: 3,5 mcg/kg/ngày.

(p) RNIs tính theo mcg/kg/ngày do thể trọng thay đổi nhiều ở các lứa tuổi này./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/09/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Bộ Y tế
Về việc quy định về quản lý thực phẩm chức năng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
20/2001/TT-BYT 11/09/2001 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc - thực phẩm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software