Pháp điển Net - Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/03/2018 của Chính phủ về việc quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/03/2018 của Chính phủ về việc quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
49/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
30/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
40 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software