Pháp điển Net - Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/04/2018 của Bộ Công thương về việc quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/04/2018 của Bộ Công thương về việc quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
04/2018/TT-BCT 
Ngaybanhanh
02/04/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/05/2018 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software