Pháp điển Net - Công văn số 12422/CT-TTHT ngày 29/03/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 12422/CT-TTHT ngày 29/03/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
12422/CT-TTHT 
Ngaybanhanh
29/03/2018 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/03/2018 
Nguoiky
Mai Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software