Pháp điển Net - Công văn số 392/TTg-CN ngày 28/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ HNTĐ GMS 6 và HNCC CLV 10
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 392/TTg-CN ngày 28/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ HNTĐ GMS 6 và HNCC CLV 10 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
392/TTg-CN 
Ngaybanhanh
28/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ HNTĐ GMS 6 và HNCC CLV 10 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/03/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software