Pháp điển Net - Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
368/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
02/04/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/04/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software