Pháp điển Net - Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
12/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
28/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2018 
Nguoiky
Lê Đình Thọ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
26 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
37/2010/TT-BGTVT 01/12/2010 Bộ Giao thông vận tải
Về việc quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software