Pháp điển Net - Công văn số 12182/CT-TTHT ngày 28/03/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về phương pháp tính thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 12182/CT-TTHT ngày 28/03/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về phương pháp tính thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
12182/CT-TTHT 
Ngaybanhanh
28/03/2018 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về phương pháp tính thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/03/2018 
Nguoiky
Mai Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software