Pháp điển Net - Thông tư số 04/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 04/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
04/2018/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
12/03/2018 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2018 
Nguoiky
Nguyễn Đồng Tiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
08/2017/TT-NHNN 01/08/2017 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software