Pháp điển Net - Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
08/CT-TTg 
Ngaybanhanh
13/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/03/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software