Pháp điển Net - Công văn số 739/TCT-QLN ngày 06/03/2018 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 739/TCT-QLN ngày 06/03/2018 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
739/TCT-QLN 
Ngaybanhanh
06/03/2018 
Coquanbanhanh
Tổng cục Thuế 
Trichyeu
Về việc sử dụng hoá đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2018 
Nguoiky
Đỗ Thị Hồng Minh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software