Pháp điển Net - Công văn số 754/TCT-DNL ngày 06/03/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hoá đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 754/TCT-DNL ngày 06/03/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hoá đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
754/TCT-DNL 
Ngaybanhanh
06/03/2018 
Coquanbanhanh
Tổng cục Thuế 
Trichyeu
Về việc hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hoá đơn giấy và ưu đãi thuế TNDN 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Văn Phụng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software