Pháp điển Net - Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
01/2018/TT-BLĐTBXH 
Ngaybanhanh
27/02/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
Trichyeu
Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/04/2018 
Nguoiky
Doãn Mậu Diệp 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
56 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software