Pháp điển Net - Công văn số 783/TCHQ-TXNK ngày 07/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế GTGT
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 783/TCHQ-TXNK ngày 07/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn nộp thuế GTGT 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
783/TCHQ-TXNK 
Ngaybanhanh
07/02/2018 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc gia hạn nộp thuế GTGT 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2018 
Nguoiky
Lê Mạnh Hùng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software