Pháp điển Net - Công văn số 1366/VPCP-KTTH ngày 07/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1366/VPCP-KTTH ngày 07/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1366/VPCP-KTTH 
Ngaybanhanh
07/02/2018 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Sỹ Hiệp 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software