Pháp điển Net - Công văn số 207/TTg-NN ngày 07/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 207/TTg-NN ngày 07/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
207/TTg-NN 
Ngaybanhanh
07/02/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software