Pháp điển Net - Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
185/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
08/02/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/02/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software