Pháp điển Net - Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
19/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
02/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software