Pháp điển Net - Công văn số 83647/CT-TTHT ngày 29/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 83647/CT-TTHT ngày 29/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
83647/CT-TTHT 
Ngaybanhanh
29/12/2017 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2017 
Nguoiky
Mai Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software