Pháp điển Net - Công văn số 83272/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 83272/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
83272/CT-TTHT 
Ngaybanhanh
28/12/2017 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Nguoiky
Mai Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software