Pháp điển Net - Công văn số 83271/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

          CụC THUế TP Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 83271/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

V/v trả lời chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Toàn cầu Tràng An
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà GP.Invest, Số 170 La Thành, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN; MST: 0105962244)

Trả lời công văn số 147/CV-TCKT ngày 19/10/2017 và công văn bổ sung tài liệu số 159/CV-TCKT ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Đầu tư toàn cầu Tràng An hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư:

+ Tại Khoản 9 Điều 3 quy định:

"9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế."

+ Tại Điều 29 quy định:

"Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC

...

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường hợp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa Công ty CP Tràng An và Công ty CP đầu tư dầu khí Toàn Cầu (sau đó đổi tên thành Cty CP đầu tư bất động sản Toàn Cầu) để thực hiện Dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, trường học GP-Complex. Sau đầu tư, Công ty CP Tràng An được giữ lại sử dụng 500m2 sàn để làm văn phòng giao dịch tại tòa nhà văn phòng hoặc vị trí có chức năng văn phòng thuộc dự án. Công ty TNHH đầu tư toàn cầu Tràng An được thành lập từ Công ty CP Tràng An và Công ty CP đầu tư dầu khí Toàn Cầu để thực hiện dự án và đã được UBND TP Hà Nội có quyết định giao đất cho Công ty TNHH đầu tư toàn cầu Tràng An làm chủ đầu tư dự án khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, trường học GP-Complex thì:

- Khi Công ty TNHH đầu tư toàn cầu Tràng An bàn giao 500m2 sàn để làm văn phòng giao dịch cho Công ty CP Tràng An thì Công ty TNHH đầu tư toàn cầu Tràng An thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Giá tính thuế GTGT đối với 500m2 sàn khi bàn giao cho Công ty CP Tràng An là giá trị công trình xây dựng bán ra hoặc tương đương tại thời điểm bàn giao.

Khi tính thuế GTGT, Công ty được trừ giá đất được trừ theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software