Pháp điển Net - Công văn số 17/CT-TTHT ngày 02/01/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 17/CT-TTHT ngày 02/01/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc  
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
17/CT-TTHT 
Ngaybanhanh
02/01/2018 
Coquanbanhanh
Cục thuế thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc  
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/01/2018 
Nguoiky
Mai Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software