Pháp điển Net - Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1959/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
06/12/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software