Pháp điển Net - Thông báo số 34/2017/TB-LPQT ngày 29/06/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông báo số 34/2017/TB-LPQT ngày 29/06/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha 
Cấp hiệu lực
Hiệp ước quốc tế 
Mavb
34/2017/TB-LPQT 
Ngaybanhanh
29/06/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Ngoại giao 
Trichyeu
Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/06/2017 
Nguoiky
Lê Hải Triều 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
53 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software