Pháp điển Net - Thông báo số 35/2017/TB-LPQT ngày 29/06/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông báo số 35/2017/TB-LPQT ngày 29/06/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông 
Cấp hiệu lực
Hiệp ước quốc tế 
Mavb
35/2017/TB-LPQT  
Ngaybanhanh
29/06/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Ngoại giao 
Trichyeu
Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/06/2017 
Nguoiky
Lê Hải Triều 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software