Pháp điển Net - Thông báo số 36/2017/TB-LPQT ngày 18/07/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hội giáo I-ran về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông báo số 36/2017/TB-LPQT ngày 18/07/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hội giáo I-ran về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ 
Cấp hiệu lực
Hiệp ước quốc tế 
Mavb
36/2017/TB-LPQT 
Ngaybanhanh
18/07/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Ngoại giao 
Trichyeu
Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hội giáo I-ran về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/07/2017 
Nguoiky
Lê Thị Tuyết Mai 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software