Pháp điển Net - Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương về việc quy định về giá bán điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương về việc quy định về giá bán điện 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
4495/QĐ-BCT 
Ngaybanhanh
30/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định về giá bán điện 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2017 
Nguoiky
Hoàng Quốc Vượng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software