Pháp điển Net - Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1905/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
29/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software