Pháp điển Net - Công văn số 1846/TTg-TCCB ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1846/TTg-TCCB ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1846/TTg-TCCB 
Ngaybanhanh
29/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software