Pháp điển Net - Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
24/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
23/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2018 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software