Pháp điển Net - Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
35/2017/TT-BTTTT 
Ngaybanhanh
23/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Trichyeu
Về việc quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/01/2018 
Nguoiky
Trương Minh Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
29 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software