Pháp điển Net - Công văn số 297/BXD-QLN ngày 10/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy định việc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 297/BXD-QLN ngày 10/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy định việc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
297/BXD-QLN 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn quy định việc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Trọng Ninh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software