Pháp điển Net - Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
40/2017/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
09/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Văn Thể 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software