Pháp điển Net - Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 09/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Sông Đốc, huyền Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là thị trấn đảo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 09/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Sông Đốc, huyền Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là thị trấn đảo 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1755/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
09/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc công nhận thị xã Sông Đốc, huyền Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là thị trấn đảo 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software