Pháp điển Net - Thông tư số 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
279/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
31/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2017 
Nguoiky
Phan Văn Giang 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software