Pháp điển Net - Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
119/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
01/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
54 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software