Pháp điển Net - Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
114/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
09/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software