Pháp điển Net - Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
111/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
05/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software