Pháp điển Net - Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 của Bộ Công thương về việc quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 của Bộ Công thương về việc quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
16/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
12/09/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/10/2017 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
49 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software