Pháp điển Net - Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
34/CT-TTg 
Ngaybanhanh
07/08/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tăng cường tiết kiệm điện 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software