Pháp điển Net - Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
33/CT-TTg 
Ngaybanhanh
21/07/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/07/2017 
Nguoiky
Trương Hoà Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software