Pháp điển Net - Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 33/CT-TTg       

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

CHỉ THị

Về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2014 về Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, bước đầu được kiềm chế; công tác tuyên truyền, rà soát, thống kê, phân loại đất, công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt, cắm mốc lộ giới xác định hành lang an toàn đường bộ và mốc đất của đường bộ các tuyến đường từ cấp III trở lên đã thực hiện theo lộ trình. Đặc biệt, thời gian vừa qua các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cùng một số địa phương khác đã ra quân triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, kiên quyết xử lý các vi phạm, kết quả ban đầu đã nhận được sự đồng thuận của đại đa số người dân, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: Công tác cưỡng chế giải tỏa vi phạm và đền bù thu hồi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đường sắt chưa được thực hiện triệt để; tại nhiều địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân có đất nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt sử dụng trái quy định với các vi phạm phổ biến như: Để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; trông giữ xe trái phép; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ; đào khoan, xẻ đường trái phép; dựng lều quán, mái vẩy trên lề đường, vỉa hè; xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi lên vỉa hè, vào nhà; phá hủy hệ thống rãnh dọc, lấn chiếm cửa cống, san lấp hạ lưu thoát nước; đấu nối trái phép vào đường bộ; xây dựng công trình nhà ở, lều, lán trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt... là nguyên nhân dẫn đến mất trật tự, an toàn giao thông, phát sinh tai nạn và ùn tắc giao thông.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn giao thông; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, góp phần giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế; kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân và đề ra các giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Giao thông vận tải

a) Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khi xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường nghiên cứu đề xuất các ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý hệ thống đường bộ, đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

b) Hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa cơ quan quản lý đường bộ, ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp với các địa phương, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác không gian trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt hoặc chuyển chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại... hạn chế nằm trong hành lang an toàn đường bộ, không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường của hệ thống đường bộ, đường sắt; chỉ đấu nối vào quốc lộ tại các điểm nằm trong quy hoạch đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận, ưu tiên đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông vào quốc lộ tại các điểm đấu nối được quy hoạch.

c) Làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn từ nguồn kinh phí quỹ bảo trì đường bộ địa phương và nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn; chấm dứt việc để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan nếu để xảy ra phát sinh đường ngang dân sinh trái phép từ sau ngày 01 tháng 6 năm 2017; huy động các đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức đội tự quản, tình nguyện cảnh giới tại các lối đi dân sinh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách để xây dựng đường gom, xóa lối đi dân sinh và xây dựng rào chắn ngăn cách đường sắt với khu dân cư có đường sắt đi qua theo đúng quy định pháp luật.

d) Rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương; xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

đ) Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ; trường hợp cần điều chỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh, thỏa thuận lại với Bộ Giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đấu nối vào quốc lộ; hạn chế thỏa thuận đấu nối đơn lẻ.

7. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này của các Bộ, ngành, địa phương; đánh giá kết quả thực hiện trong các cuộc họp thường kỳ của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                        Trương Hòa Bình

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software